Training, Opleiding en Ontwikkeling

Empowerment, macht- en machtsmisbruik, diversiteit en inclusie zijn de thema’s waarvoor organisaties mij hebben gevraagd om trainingen en opleidingen te verzorgen. Een overzicht vindt u hieronder:

1e Training Tegen Arbeidsdiscriminatie, Voor Inclusief Werken"

Vraagstelling: hoe kan het bewustzijn in het bedrijf vergroot worden op dagelijkse vormen van arbeidsdiscriminatie? Hoe kunnen management en medewerkers elkaar daarbij scherp houden?

Doelstelling: na afloop kennen management en medewerkers de mogelijke vormen van arbeidsdiscriminatie, en de stapeling van menselijke kenmerken (intersectionaliteit), het beleid en gewenste acties waaronder de eigen rol van eenieder. Daarbij zijn zij zich bewust van de gevaren van het bystanders effect1, en kunnen zij dit hanteren in het voordeel van een veilige werkomgeving.

Neven.pro biedt een training voor maximaal 300 mensen in uw organisatie op locatie, volgens het train-the-trainers model. Als de training door Corona niet door kan gaan op locatie, wordt er een onlinetraining georganiseerd, bijvoorbeeld met Googleteams.
Als oprichter van Neven.pro combineer ik in mijn aanpak professionele werk- en trainingservaring en wetenschappelijke analyse en duiding. Mijn ervaring is als mensen in de organisatie zelf hun collega’s trainen dit helpt tegen het bystanders effect. Deze vorm van trainen draagt bij aan cultuurbeweging: het onderwerp wordt van hen. Kritieke factor is wel dat het management actief meedoet tot en met het einde.
Meer informatie over deze training kunt u hier aanvragen.

Klik hier voor meer informatie (PDF)

2e Training "Diversity of thought met MBTI"

Deze training op maat is gericht op het verbeteren van samenwerking in teams. De onderlinge effectiviteit wordt verbeterd door het ontdekken en bewust inzetten van diversity of thought.
De Myers Briggs Type Indicator (MBTI)is bij uitstek een methode om de individuele verschillen in energie, waarneming, besluitvorming en werkstijl te verkennen. Samen relateren we de uitkomsten een elkaar, en aan de strategische doelen van bedrijf of bedrijfsonderdeel. Meer informatie over deze training kunt u hier aanvragen.

3e Persoonlijke leiderschapsmodule "Hart en Power"

Weerbaarheidstraining bij machtsmisbruik en ongewenst gedrag

Deze training is gericht op empowerment van vrouwen en mannen tegen ongewenst gedrag in organisaties. De training geeft inzicht in dominante patronen in de organisaties, in het eigen handelingsrepertoire en het stellen van grenzen, met gebruikmaking van recente wetenschappelijke kennis naar diversiteit en inclusie.
In deze training werkt ik samen met drs. Shielta Ramautarsing, die zich als gedragsdeskundige met professionele kennis en levenservaringen op het thema in- en uitsluiting inzet voor het vergroten van eigen kracht en gelijkwaardig moreel leiderschap. Zij is auteur van het autobiografische boek "De kracht van Zijn wie ik ben."

Deze training is eind 2019/ begin 2020 uitgevoerd in opdracht voor de Nederlandse Politiebond voor politievrouwen uitgevoerd als "Politievrouwen, hart en power."

Referenties

Een hele fijne training die in iedere organisatie heel erg belangrijk gaat worden. Een goede start voor iedereen om zich bewust te worden van bijvoorbeeld veranderingen “anders denken en wat zou het beter kunnen maken om een kwalitatieve en prettige werkomgeving te creëren. (Politievrouw)

De training is inzicht gevend in de huidige cultuur van de politieorganisatie. Het was empowering als het gaat om inzicht in mijn rol en mogelijkheden hierin. Ik hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving, De verandering is ingezet en ik draag hier graag aan bij. (Politievrouw)